Бізнес-модель компанії FED

В економіці є постулат - будь-яка акціонерна компанія працює краще, ніж державна. Починаючи з 1990 року державна корпорація «ФЕД» стала акціонерним товариством FED. Це дало низку переваг:

  • компанія має вільний доступ до зовнішніх ринків;
  • АТ більш гнучке в прийнятті рішень, і це бачать насамперед західні партнери;
  • АТ має більш легкий доступ до дешевих довгих кредитів (на прикладі компанії FED можна бачити, як нам довіряють західні банки);
  • більш інтенсивно використовуються основні фонди, і в результаті цього при меншій чисельності персоналу в порівнянні з подібним державним підприємством обсяг продукції, що випускається, виявляється в 2-2,5 рази вище.

Бізнес-модель компанії FED показує, як сьогодні в складних економічних умовах можна працювати ефективно.

компанія має вільний доступ до зовнішніх ринків
 
гнучкість у прийнятті рішень
 
доступ до дешевих довгих кредитів
 
обсяг продукції, що випускається, у 2-2,5 рази вище при меншій чисельності персоналу

У компанії FED обсяг валової продукції на одного працівника вже практично зіставний з європейськими показниками. Компанія досягла рівня середнього обсягу валової продукції в Європі і Північній Америці. У компанії цей показник - 50 тис. євро на одного працюючого. Для порівняння, середній показник по українських підприємствах - трохи більше 2000 євро.

50
тис. євро на рік
 
Середній обсяг валової продукції на одного співробітника компанії FED
2
тис. євро на рік
 
Середній обсяг валової продукції на одного працюючого в Україні

Вартість основних верстатів у компанії FED - 500-600 тис. євро. Це великі інвестиції, плюс засоби виміру, засоби оснащення - це ще подвоює вартість обладнання.

Компанія працює за правилом «24/7», а для такого режиму роботи кожен верстат повинні обслуговувати мінімум 4 оператори. Система підготовки висококваліфікованих кадрів тривала. Тому процес технічного переоснащення продовжується вже близько 7 років. Щороку компанія купує до 10 одиниць обладнання. Загальний обсяг інвестицій за 5-7 років склав близько 50 млн євро.

режим роботи
24/7
1 верстат —
4 оператори
вартість верстатів 500-600 тис. євро

У роботі компанії протягом останніх років задіяні близько 1000 чоловік персоналу. Співвідношення «білих комірців» і «синіх комірців» - 1: 1. У цю формулу вписані не тільки оператори верстатів, а й прибиральниці і топ-менеджмент. І це дуже конкурентна схема. Для прикладу, на державних підприємствах це співвідношення - 1: 4. Тобто «один за верстатом - три-чотири поруч». Безумовно, це неефективна і неконкурентоспроможна схема.

1000 співробітників
Білі комірці
1:1
Сині комірці
ДЕРЖКОМПАНІЯ
Білі комірці
4:1
Сині комірці

Компанія розвивається з колосальним темпом зростання, практично подвоюючи випуск продукції. Кожні 3-4 роки ми створюємо щорічно до 100 високотехнологічних робочих місць. Вартість витрат на створення одного робочого місця - 50 тис. євро за винятком вартості придбання основного обладнання.


Останні 4 роки 35% від усього обороту компанія FED вкладає в розвиток: 10% - у нове обладнання і технології, а 25% - у нові розробки. Дане рішення починає приносити свої плоди: збільшилася продуктивність праці, а значить - обсяг випуску товарної продукції, і все це відбивається на перспективному розвитку - дозволяє компанії планувати діяльність на роки вперед. Темпи зростання, які є сьогодні обумовлені і технічним переозброєнням, і продуманою маркетинговою політикою, роботою з замовниками - усе це дозволяє компанії з упевненістю дивитися в майбутнє.

10%
35%
25%
в нове обладнання і технології
Щорічно 35% від обороту компанія FED вкладає в розвиток
в НДДКР